-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılara. KASİDE
KASİDE:                                                             
        Din ve devlet büyüklerini övmek ya da yermek amacıyla yazılır.                                                     
       Beyit sayısı 33 ile 99 arasındadır.                                                      
        Uyak düzeni gazelle aynıdır. aa,ba,ca,da, ea......şeklindedir.                                                            
        İlk beytine "matla", son beytine "makta" denir.                                                     
        En güzel beytine "beytü'l kasid" denir                                                         
        Şairin mahlası "taç beyit" te geçer.                                                
        Kaside 6 bölümden oluşur:                                               
a) Nesib- Teşbib: Tasvir bölümü.                                                            
b) Girizgah: Genelde tek beyittir. Medhiye ile nesib arasında bağlantı kurar.                                                   
c) Methiye: Kasidenin sunulacağı kişi övülür/yerilir. Asıl bölündür ve çokça sanat yapılır.                             
d) Tegazzül: Arada söylenen gazel.                                                       
e) Fahriye: Şair kendini över.                                                   
f) Dua: Şairin, övdüğü kişi için dua ettiği bölüm.                                                              
  Kasideler işledikleri konuya göre değişik isimler alır:                                   
Tevhit: Allah'ın varlığını ve birliğini anlatır.                                                          
            En güzel tevhidi Nabi yazmıştır.                                                  
Münacaat: Allah'a yalvarmak için yazılır.                                                             
Naat: Peygamberimizi övmek için yazılır.                                                           
            En ünlü naatı Fuzuli ( Su Kasidesi) yazmıştır.                                                         
Mersiye: Birinin ölümü üzerine söylenir.                                                            
             En ünlü mersiyeyi Baki (Kanuni Mersiyesi) yazmıştır.                                                      
Methiye: Birini övmek için yazılır.                                                          
             En ünlü methiyeyi Nef'i yazmıştır.                                                            
Hicviye: Bir kimseyi yermek için yazılır.                                                
             En ünlü hicviyeyi Nef'i yazmıştır.                                               
Fahriye: Şairler kendilerini övmek için yazarlar.                                               
             En ünlü fahriyeyi Nef'i yazmıştır.                                               
        Kaside Araplardan alınan bir türdür. Kasideler ya nesib bölümüne göre ya da redifine göre adlandırılır.                                                      
 b. Okuduğunuz şiiri, yapı özellikleri yönünden incelemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız (Bu inceleme için 9. sınıf II. Ünite “Şiir İnceleme, Şiirde Yapı” bölümünde öğrendiğiniz bilgilerinizden yararlanınız.).
b.
Nazım birimi ve sayısı : Beyit ve 39 birimden oluşur.
Uyak düzeni: aa, ba, ca, da, ea, fa,,,,
Kasidenin bölümleri :Nesip, girizgah, tegazzül, medhiye, fahriye, dua
Nesib bölümüne göre kasidenin çeşidi :Cem,İrem,dem,nagam,dem, ham be -ham…” olduğu için –m sesleri kafiyedir. yarım kafiyedir.

c. Okuduğunuz şiiri meydana getiren birimlerin ortak paydasını ve bunun tema olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini söyleyiniz.
c. Bütün birimler ortak bir temada birleşmiyor. Mesela  nesip bölümünün parçanın bütünlüğü ile ilgisi yoktur.

0 yorum

Yorum Gönder