-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar

1.Nizamülmülkün Hayatı. . . . . . . . . . . . . . ..2
2.Devletin Amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3.Hükümdarın Özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A)Acele etmemek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4
B)Sorumluluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...5
C)Ceza verme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...5
D)Lakaplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E)Cömertlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..6
F)Hizmetliler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
G)Devlet emirlerinin uygulanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...6
H)Protokol ve törenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
I)Padişah ve hanımları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4.Ordu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.Güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8
6.Adalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.Devlet Görevlileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11
8.Din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
9.İlim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Kaynakça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14


1.NİZAMÜLMÜLK(HASAN B.ALİ)'ÜN HAYATI

Büyük Selçuklu Devletinin meşhur veziri ve İslam şarkını büyük devlet adamıdır.Horasan'ın Tus şehrinde doğmuş.Babasının varlıklı olması nedeniyle iyi yetişmiş.Şafii fıkhına vakıf olup,edebiyat ile ilgilenmiştir.Dini ve edebi kültürle yetişerek siyasete atıldığı zaman büyük kabiliyetler göstermiştir.Tuğrul beyin ölümü üzerine görülen taht mücadelesinde Alparslana yardım etmiş. Melikşahın tahta çıkışında Kavurdu öldürtmüştür.

Nizamülmülk'ün Türk tarihinde müspet ve menfi rolleri olmuştur.Devlette yapılan her işi kendisinin yaptığı hissini uyandırmıştı.Nizamiye medreseleri fikri Ona aittir.Vezir teşkilat sahasında Samani ve Gazne geleneğinden ilham alarak saray ve hükümet teşkilatını kurmuştur.Onun etrafında meydana getirilen bu idari teşkilat daha sonraki Türk İslam devletlerine örnek olmuştur.Şii-Batıni ekolüne karşı Sünniliği güçlendirmeye çalışmıştır.Sünniliği tedrisat yoluyla yaymak için Bağdat'ta 1066 yılında yapılan Nizamiye Medreselerinin büyük katkıları olmuştur. Gerçekleştirdiği büyük katkılardan biride askeri ikta sistemidir. Nizamülmülk bunu şahsi takdirlerin neticesi olmaktan çıkarıp,devletçe tespit edilen belirli nizamlara bağlamıştır.Askeri alanda ülkeyi küçük iktalara ayırarak askeri askeri ikta sistemini uygulamasıyla,büyük feodal beylerin ortaya çıkmasını engellemiştir.Askeri alandaki bir farklı özelliği ise,ordunun sadece Türklerden oluşmasına karşı çıkmasıdır.

Selçuklu'da devlet iki nüfus bölgesine ayrılmıştır. Saray ve askeri teşkilat kadrolarını Türkler,sivil kadrolarını İranlılar işgal ediyordu. Birincinin başında Selçuk sultanı;ikincinin başında ise Nizamülmülk bulunmaktaydı. Türklerle İranlılar daimi nüfuz içindeydi. Türkler sivil teşkilatta çoğalmak istemiş,İranlılar ise nüfuz alanlarını korumaya çalışmıştır. Melikşah devleti Türk kadrolarla gü...

Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

0 yorum

Yorum Gönder